Świadczenie usług cateringowych w roku 2018 dla Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w roku 2018 na potrzeby spotkań organizowanych przez Agencję Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków, ul. Montelupich 3, takich jak w szczególności: spotkanie środowiskowe, konferencje oraz spotkania firmowo-okolicznościowe (w tym Wielkanoc i Wigilia Bożego Narodzenia). Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie, w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu przez niego wskazanym, zgodnie ze zgłaszanym każdorazowo zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający stosownie do wymagań art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. obsługa kelnerska, przygotowywanie posiłków oraz ich dowóz, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się