Dostawa, rozładunek, instalacja i uruchomienie jednego zestawu złożonego z dwóch kociołków warzelnych, przechylnych, elektrycznych wraz z podstawą kociołków, w ramach planowanej przebudowy instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w części budynku wraz ze zmianą technologii kotłów dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach.

» Opis zapytania

2) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek, instalację i uruchomienie jednego zestawu złożonego z dwóch kociołków warzelnych, przechylnych, elektrycznych wraz z podstawą kociołków, w ramach planowanej przebudowy instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w części budynku wraz ze zmianą technologii kotłów dla Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach.
Zamawiający zaznacza, iż użyte w SIWZ przykłady nazw własnych produktów bądź producentów dotyczące określonych modeli, systemów, elementów, materiałów, urządzeń mają jedynie charakter wzorcowy (przykładowy) i dopuszczone jest składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wymienione w SIWZ, przy czym Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści złożonej oferty ich równoważność, załączając stosowne opisy techniczne i/lub funkcjonalne.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, rozładunek, instalację oraz uruchomienie jednego zestawu złożonego z dwóch kociołków warzelnych, przechylnych, elektrycznych wraz z podstawą kociołków, w budynku Domu Pomocy Społecznej w Wadowicach. Dostawa obejmuje równocześnie demontaż zamontowanych urządzeń (jednego zestawu złożonego z trzech kociołków warzelnych zasilanych parą), wyniesienie z budynku i poddanie ich utylizacji. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumentację potwierdzającą zgodną z aktualnie obowiązującymi przepisami utylizację urządzeń. Kotły warzelne usytuowane w pomieszczeniu kuchni na poziomie parteru. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu instrukcje eksploatacji urządzenia, a także przeszkoli personel użytkownika w zakresie niezbędnym dla jego obsługi. Opracuje dwa egzemplarze pełnej, kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z zapisami § 3 istotnych postanowień umowy oraz dołączy pełną charakterystykę techniczną przedmiotu zamówienia. Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się ze stanem istniejącym na obiekcie.
Zestaw złożony z dwóch kociołków warzelnych przechylnych, elektrycznych wraz z jego podstawą 2 x 30 l – pojemność robocza zbiornika warzelnego dm3 2 x 30, moc znamieniowa kW 15, zbiornik warzelny wykonany ze stali nierdzewnej, dwa niezależne układy sterujące pracą każdego zbiornika, regulator zapewniający regulację temperatury w zbiorniku warzelnym, ogranicznik temperatury zapewniający przegrzanie zbiornika i uszkodzenia grzałek elektrycznych, zabezpieczenie przed przypadkowym przechylaniem, przyłącze oraz zawór wody zimnej. Podłączenie zestawu do istniejącej instalacji elektrycznej – gniazdo 3 x 32 A z wyłącznikiem (w załączeniu dokumentacja fotograficzna). Okres gwarancji min 24 miesiące.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2017 | 10:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Akcesoria kuchenne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się