Przygotowanie i dostarczenie posiłku do Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca przygotowanie i dostarczenie posiłku do Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym,tj:
1) usługa przewiduje przygotowanie dwudaniowych obiadów dla maksymalnie 20 uczestników oraz ich dostarczenie do punktu odbioru w Ośrodku Wsparcia w Korniaktowie Południowym 3a,
2) ilość posiłków może ulegać zmianie; Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z tytułu zmniejszania ilości zamawianych posiłków, a ryzyko z tego tytułu obciąża Wykonawcę,
3) usługa obejmuje przygotowanie posiłków z komponentów zakupionych przez Wykonawcę, codzienny dowóz posiłków własnym transportem Wykonawcy oraz dostarczenie wraz z wniesieniem do pomieszczenia rozdzielni w Ośrodku Wsparcia w Korniaktowie Południowym,
4) Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy w godzinach pomiędzy 1250 a 1310;
5) Posiłek – dwudaniowy obiad - będzie składał się z:
a) pierwszego dania, tj. zupy gotowanej na wywarze mięsnym lub warzywnym - minimum 400ml o temperaturze 70 - 80 stopni Celsjusza w momencie odbioru,
b) drugiego dania, tj:
- minimum 150 gram mięsa lub ryby (waga po przetworzeniu) o temperaturze 55 - 65 stopni Celsjusza w momencie odbioru,
- minimum 200 gram gotowanej kaszy, ryżu, klusek, makaronu lub ziemniaków o temperaturze 55 - 65 stopni Celsjusza w momencie odbioru,
- 150 gram surówki, jarzyn lub warzyw gotowanych o temperaturze 2-8 stopni Celsjusza w momencie odbioru,
- minimum 200 ml kompotu lub napoju owocowego.
6) Zamawiający dopuszcza 1 raz w tygodniu w ramach drugiego dania serwowanie pierogów (minimum 350 gram), naleśników (minimum 380 gram), krokietów z kapustą i grzybami (minimum 380 gram),
7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości, temperatury oraz wagi posiłków,
8) Zamawiający przewiduje, że szacunkowa liczba posiłków, które mają być przygotowane i dostarczone przez Wykonawcę wyniesie w 2018 roku maksymalnie 5020 sztuk,
9) dzienna ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji uczestników; Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie ilości posiłków,
10) Zamawiający będzie codziennie przekazywał Wykonawcy liczbę zamawianych posiłków, w zależności od ilości uczestników w danym dniu telefonicznie lub mailowo do godziny 900,
11) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania jadłospisu na każdy miesiąc najpóźniej do 20 dnia miesiąca poprzedzającego; jadłospis zatwierdza Kierownik Ośrodka Wsparcia w Korniaktowie Południowym; jadłospis będzie dostosowany do pór roku; Zamawiający wymaga, aby dostarczane posiłki były urozmaicone pod względem rodzajowym,
12) Zamawiający zastrzega, że w dniu 3 kwietnia 2018 r. Wykonawca dostarczy posiłek zawierający tradycyjne potrawy Wielkanocne,
13) Zamawiający zastrzega, że w dniu 24 grudnia 2018 r. Wykonawca dostarczy posiłek zawierający tradycyjne potrawy Wigilijne,
14) Zamawiający nie przewiduje dodatkowych środków finansowych na jadłospisy świąteczne;
15) każdorazowe dostarczenie posiłku będzie potwierdzane protokołem odbioru,
16) jakość posiłków powinna być zgodna z zasadami racjonalnego żywienia dla poszczególnych grup wiekowych. Wykonawca usług musi przestrzegać przepisów ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. nr 149 ze zm.), Rozporządzenia nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz innych przepisów szczegółowych dotyczących wymagań higienicznych i zdrowotnych żywności,
17) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCAP,
18) Posiłki muszą być wykonywane z naturalnych produktów metodą tradycyjną, nie można używać produktów typu instant oraz gotowych produktów, np. zupy lub sosy w proszku, mrożone pierogi, klopsy, gołąbki itp,
19) Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników; informacja o diecie zostanie przekazana Wykonawcy pisemnie w momencie uzyskania informacji od uczestnika, najpóźniej na 1 dzień przed dostarczeniem posiłku; jadłospis do diety przygotuje Wykonawca;
20) posiłki muszą mieć właściwą wartość energetyczną oraz składać się z odpowiednio dobranych produktów minimalnie przetworzonych, o zmniejszonej zawartości soli, z ograniczeniem substancji dodatkowych i barwników oraz ostrych przypraw typu : papryka ostra, chili,
21) Wykonawca odpowiada prawnie za żywienie przed inspektorem sanitarnym,
22) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną, administracyjną i karną za jakość dostarczanych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowywaniu i transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie,
23) rozliczenie za realizację zamówienia odbywać się będzie raz w miesiącu na koniec miesiąca na podstawie faktycznej liczby zamówionych i dostarczonych posiłków,
24) Wykonawca będzie dowoził posiłki we własnych termosach i pojemnikach oraz własnym transportem (wykonawca winien dysponować minimum 1 środkiem transportu) dopuszczonym przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przystosowanym do przewożenia ciepłej żywności; posiłki muszą posiadać formę gotowych potraw,
25) posiłki typu pierogi, kluski, knedle itp. mają być dostarczone przez Wykonawcę w sposób zapobiegający ich sklejeniu,
26) w przypadku organizowania imprez okolicznościowych Wykonawca zmieni godziny dostarczania posiłków po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,
27) do obowiązków wykonawcy należy mycie i wyparzanie termosów oraz pojemników, w których będą dostarczane posiłki, a także codzienny odbiór i utylizacja resztek pokonsumpcyjnych i odpadków z bieżącego dnia we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2017 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się