Dostawa sorbentu do oczyszczania gazów odlotowych dla SPZZOZ w Gryficach

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sorbentu składającego się z mieszaniny kwaśnego węglanu sodu, glinokrzemianów potasu o porowatości od 40 - 44% i średnicy por od 0,3-0,4 nm z pylistym węglem aktywnym stosowanego do oczyszczania gazów spalinowych w instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych w ilości ok. 6 ton miesięcznie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się