Zakup i dostawa obuwia skórzanego dla potrzeb Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie

» Opis zapytania

Dostawa butów ochronnych ocieplanych damskich, męskich oraz spawalniczych.

Wykonawca przed przystąpieniem do postępowania zakupowego ma obowiązek dokładnie zapoznać się z dokumentacją, a następnie przystąpić do złożenia oferty w formie elektronicznej za pomocą systemu Platforma Zakupowa, na stronie http://zamowienia.plk-sa.pl/.
Do złożonej oferty elektronicznie należy dołączyć równocześnie skan formularza złożonej oferty wraz z wymaganą dokumentacją określoną ściśle w Zaproszeniu do składania ofert dołączonego do zapytania ofertowego. Dokumenty są niezbędne celem badania i oceny złożonych ofert.
Dokumentację można pobrać - po zalogowaniu się w systemie Platforma Zakupowa.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje dodatkowo Wykonawcę, który ma obowiązek dostarczyć oryginał Formularza oferty wraz z Załącznikami do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy/zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Artykuły papiernicze
  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Obuwie

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się