Dostawa płynu FYRQUEL EHC (Runda III)

» Opis zapytania

Z uwagi na fakt, że wartość najkorzystniejszej oferty cenowej w przedmiotowym postepowaniu znacząco przekroczyła wartość szacunkową jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zakupu przedmiotowego płynu, Biuro Zakupów TAURON Wytwarzanie zaprasza do złożenia oferty w kolejnej III Rundzie zapytania elektronicznego z prośba o rozważenia możliwości udzielenia dodatkowego maksymalnego rabatu cenowego i złożenie oferty na dostawę:

PŁYN HYDRAULICZNY FYRQUEL EHC (018-752-040-0) w ilości: 200 L.

-----------------------------------
UWAGI:
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert na produkty równoważne innych producentów. Ofertę należy złożyć wyłącznie na produkt oryginalny producenta ICL-IP America Inc. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich i patentowych.
-----------------------------------

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III W Jaworznie, ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno. - wg. Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- termin dostawy: jak najkrótszy (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia na realizację dostawy),
- okres gwarancji na produkt (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy na jakie zostaje udzielona gwarancja licząc od daty dostawy),

Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzeniem, że oferta złożona jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto za jm, na podstawie której system przeliczy łączna wartość złożonej oferty.
3. W zakładce dokumenty znajduje się: - podręcznik Oferenta
4. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFX lub licytacji elektronicznej. W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert poprzez fax lub e-mail. Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się