Usługa całodobowego żywienia - sporządzanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Gminnym SP ZOZ w Bogatyni

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowego żywienia - sporządzanie i dostarczanie posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Gminnym SP ZOZ w Bogatyni.
2. Średnie miesięczne zapotrzebowanie na żywienie wynosi 1534 osobodni w rozbiciu na poszczególne posiłki:
śniadań - 1534, II śniadań - 200, obiadów- 1534, podwieczorków - 200, kolacji - 1534 (18408 osobodni rocznie) – w okresie trzyletnim realizacji zamówienia odpowiednio: 55224 osobodni.
3. Świadczenie usług żywienia dla pacjentów szpitala odbywać się powinno zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz. U. z 2017r., poz. 149 z późn. zm.), zasadami dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej (GHP, GMP) oraz normami HACCP.
4. Wykonawca gwarantuje, że wyżywienie posiada niezbędne składniki odżywcze określone w art. 3 ust. 3 pkt. 33 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017r., poz. 149 z późn. zm.) oraz normy dzienne racji pokarmowych dla zakładów służby zdrowia (opracowane przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie lub równoważne). Wykonawca zobowiązany jest zapewniać standard żywienia obowiązujący w szpitalnictwie z uwzględnieniem możliwości realizacji odpowiednich diet oraz zapewnić odpowiedni skład i kaloryczność posiłków.
5. Każdy posiłek podstawowy (śniadanie, obiad i kolacja) z tzw. diety normalnej zgodnie z załącznikiem nr VII, musi zawierać dostateczną ilość produktów białkowych oraz dodatek warzyw lub owoców.
Wartość kaloryczna posiłków ogółem powinna się mieścić w granicach 2300 – 2400 kcal, w tym białko ogółem 80g,w tym białko zwierzęce – 45g, tłuszcze - 80g, węglowodany – 325g. Wartość kaloryczna poszczególnych posiłków winna mieścić się w następujących przedziałach :
W przypadku diet cukrzycowych dla chorych przyjmujących insulinę oraz diety dziecięcej należy przewidzieć również II śniadanie, podwieczorek.
- śniadanie –690 – 805 kcal, co stanowi 30-35 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki.
- II śniadanie – 115 - 120 kcal, co stanowi 5 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki
- obiad - 805 - 920 kcal, co stanowi 35 - 40 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki
- podwieczorek - 115 - 120 kcal, co stanowi 5 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki
- kolacja – 575 – 690 kcal, co stanowi 25 - 30 % rozdziału całodziennego zapotrzebowania energetycznego na poszczególne posiłki.
Realizacja średnich norm żywieniowych według grup produktów przedstawiać się musi następująco :
- produkty zbożowe – 400g
- mleko i produkty mleczne – 500g
- jaja – 15g
- mięso, wędliny i ryby – 140g
- masło i śmietana – 30g
- inne tłuszcze – 35g
- ziemniaki – 400g
- warzywa i owoce z witamina C – 200g
- warzywa z karotenem – 130g
- inne warzywa i owoce – 300g
- strączkowe suche – 10g
- cukier i słodycze – 55g
Do posiłków : śniadanie - należy przewidzieć kawę mleczną lub zupę mleczną,
obiad – kompot lub kisiel płynny itp.
kolacja - należy planować herbatę wraz z cukrem.
Gramatura mięsa na obiad podawana z sosem powinna wynosić – 120g, bez sosu – 100g. Dodatki do obiadu w postaci surówek roślinnych lub warzyw gotowanych muszą wynosić co najmniej 120g.
Posiłki gorące, dostarczane muszą być w temp.:
-zupy 75 0C,
- II danie 63 0C,
- surówki 4 0C.
Przygotowywanie posiłków odbywać się musi z uwzględnieniem diet stosowanych w tutejszym szpitalu, oraz zgodnie ze zleceniami lekarzy, wg zamówień z poszczególnych oddziałów.
6. Transport posiłków od Wykonawcy do siedziby Zamawiającego zapewnia Wykonawca na własny koszt.
7. Wykonawca zapewnia niezbędną ilość termosów i lodówkę do przewozu posiłków.
8. Mycie i dezynfekcję naczyń i sztućców używanych przez pacjentów realizuje Zamawiający. Termosy i naczynia Wykonawcy będą jedynie, przez personel Zamawiającego, poddawane tzw. „myciu wstępnemu” (opłukanie pod bieżącą wodą).Z
9. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się