Zakup i bieżąca dostawa siarczanu żelazowego i chlorku poliglinu dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i bieżąca dostawa siarczanu żelazowego w ilości: 600 Mg i chlorku poliglinu w ilości: 750 Mg dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w dziale IV SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się