Dostawa urządzeń chłodniczych, w podziale na części

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie oraz instruktaż w zakresie obsługi urządzeń chłodniczych, w podziale na części zwane dalej pakietami.:
1) Pakiet 1 – zamrażarka skrzyniowa,
2) Pakiet 2 – lodówka,
3) Pakiet 3 – lodówka,
4) Pakiet 4 – lodówka,
5) Pakiet 5 – chłodziarko zamrażarka,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby zamawianych urządzeń, został określony w Formularzach wymaganych warunków technicznych, które stanowią Załączniki od nr 2.1 do nr 2.5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • AGD Duże

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się