Realizacja programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na okres styczeń - czerwiec 2018” - przygotowanie ciepłych dwudaniowych posiłków dla osób uprawionych z terenu Gminy Stary Sącz

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
Pełnego obiadu:
zupa – 250 ml, ziemniaki lub produkty przetworzone z ziemniaków o odpowiedniej gramaturze lub zamiennik (ryż, kasza) – 200 gram, mięso – 100 gram, surówka – 150 gram, sok lub kompot – 200 ml
Za danie z mięsem, jeden raz w tygodniu posiłek mogą stanowić pierogi, naleśniki z serem, lub danie z makaronem itp. o minimalnej gramaturze 400 gram + sok lub kompot 200 ml.
Wartość kaloryczna posiłku nie może być niższa niż 1000 kcal.
Zadanie Nr I Placówka Szacunkowa ilość posiłków
Szkoła Podstawowa w Barcicach 60
Gimnazjum w Barcicach 20
RAZEM 80
Zadanie Nr II
Placówka Szacunkowa ilość posiłków
Szkoła Podstawowa w Gaboniu 60
Szkoła Podstawowa w Skrudzinie 50
Szkoła podstawowa w Starym Sączu 50
RAZEM 160
Zadanie Nr III
Obiady dla mieszkańców Gminy
Szacunkowa ilość posiłków Obiady dla mieszkańców Gminy 20
RAZEM 20

2. Posiłki muszą posiadać wymagalną przepisami kaloryczność i muszą być sporządzone zgodnie z przepisami i wymogami sztuki kulinarnej dla żywienia zbiorowego. Zamawiający wymaga aby surowcowy uśredniony tzw. wsad do kotła umożliwiający wyprodukowanie gorącego posiłku o charakterze obiadu dwudaniowego z uwzględnieniem niniejszej specyfikacji nie był niższy niż 4,00 zł brutto licząc w cenach hurtowych.
Zamawiający nie dopuszcza aby w ciągu tygodnia /5 dni/ wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. Zamawiający wymaga dostarczenia jadłospisów na dany miesiąc w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego – dotyczy części I i II
Dostarczenie/wydawanie posiłków - w godzinach umówionych z Dyrektorami Szkół - dotyczy części I i II

Przerwy obiadowe w szkołach:
Zadanie I
Placówka Przerwy obiadowe
Szkoła Podstawowa w Barcicach 11:20-11:35
Gimnazjum w Barcicach 11:20-11:35

Zadanie II
Placówka Przerwy obiadowe
Szkoła Podstawowa w Gaboniu 11:15-11:30
Szkoła Podstawowa w Skrudzinie 10:35-10:55
Szkoła podstawowa w Starym Sączu 11:30-11:45, 12:30-12:45

W przypadku szkół z dwoma przerwami należy dowieźć posiłek każdorazowo na każdą z przerw, w zależności od potrzeb dożywianych dzieci.
W ramach realizacji zamówienia część I i II należy zapewnić posiłek w pojemnikach porcjowanych jednorazowych w przypadku gdy ofertę złoży firma cateringowa. Firma cateringowa musi zapewnić również odbiór naczyń jednorazowych do utylizacji.

Zamawiający zastrzega, że ilość osób korzystających z posiłków może się zmieniać w trakcie obowiązywania umowy i wykonawca każdorazowo będzie o tym informowany. Zmiana ilości zarówno na + jak i na – nie będzie powodować zmiany ceny posiłku ani zmiany warunków umowy.

3. Wykonawca zapewnia transport posiłków. Wykonawca zapewni transport posiłków w taki sposób aby posiłki dostarczone do spożycia posiadały wymaganą przepisami prawa temperaturę (dotyczy oferty firmy cateringowej).

4. Posiłki będą przygotowywane przez wykonawcę w obiektach lub obiekcie, dla którego jest decyzja inspektora sanitarnego o dopuszczeniu obiektu do przygotowywania posiłków dla potrzeb żywienia dzieci oraz w przypadku oferty firmy cateringowej firma musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności cateringowej oraz na transport posiłków.

5. Przygotowanie posiłków w okresie dla: część I i II od daty 02.01.2018 do 21.06.2018 r. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych oraz przerw w nauce w szkole, część III od daty 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2017 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się