Dostawa Helu (He-4) W Stanie Ciekłym Dla Katedry Fizyki Doświadczalnej Politechniki Wrocławskiej

» Opis zapytania

Doświadczalnej Politechniki Wrocławskiej).
2. Zamówienie obejmuje:
- dostawę helu-4 (HE-4) - w ilości ok.13 100 l, hel w stanie ciekłym o czystości min. 99.999 mol% He,
- usługa schładzania zbiornika, transport oraz rozładunek i załadunek.
- miejsce dostawy: Budynek A-1 pok. nr 37, Politechnika Wrocławska, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
50-375 Wrocław,
- dostawy będą się odbywać sukcesywnie w ilościach i terminach zgodnie z każdorazowym zamówieniem Zamawiającego..
3. Złożona przez Wykonawcę Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. całą dostawa - stanowiąca przedmiot zamówienia spełnia normy szczegółowe określone w karcie produktu oraz posiada aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niezbędne atesty oraz świadectwa jakości. Dostarczany Hel będzie posiadał właściwą klasę czystości.
4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się