USŁUGI KONSERWACJI I NAPRAWY ELEKTRYCZNYCH SYSTEMÓW PPOŻ. I SYSTEMÓW ODDYMIANIA W BUDYNKACH WAT

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i naprawy elektrycznych systemów ppoż. i systemów oddymiania w budynkach Wojskowej Akademii Technicznej o numerach : 1 (AW 1), 3, 6, 8, 10 (Biblioteka), 20, 36, 64, 65, 66, 100.
2. Wykonawca przy podpisaniu umowy dołączy oświadczenie oferenta, że zapewnia całodobową dyspozycyjności wykonywania usług 365 dni w roku. W oświadczeniu należy wskazać osobę/osoby do pełnienia dyżuru całodobowego wraz z następującymi danymi:
imię i nazwisko, adres/ siedziba i nr telefonu.
3. Wykonawca przedstawi ofertę całkowitą, na konserwację i naprawę systemów p.poż. i systemów oddymianiaZłóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się