22 /2017

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciekłego tlenu medycznego w raz z dzierżawą zbiornika oraz dostawa gazów sprężonych – medycznych w ilościach określonych w zestawieniu asortymentowo-wartościowym, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji.
2 Zamawiający wymaga dostarczenia mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego 50% / 50% w butlach o pojemności wodnej 10l zawierających 2,8 m3 gazu wraz z dodatkowym wyposażeniem tj. wózkiem transportowym, zaworem dozującym mieszaninę wraz z przewodem oraz ustniki.
3. Mała butla tlenowa aluminiowa poj. 2 l, 10 l z zaworem zintegrowanym tzn. wmontowany na stałe (zintegrowany z butlą) moduł wyposażony w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0,5 – 15 l/min, wyjście do podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego – respirator transportowy

Zamawiający wymaga aby dostarczone butle posiadały zawór zintegrowany posiadający uchwyt dostosowany do łatwego podnoszenia i przenoszenia butli przez personel medyczny.

Zamawiający wymaga aby oferowany zawór dozujący do mieszaniny tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego (50% / 50%) wraz z przewodem miał długość min 5m.

Zamawiający, wymaga aby wykonawcy zaoferowali do podawania mieszaniny ustnik zintegrowany z zaworem wydechowym uniemożliwiający powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego,


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się