Przygotowanie, dostarczenie, wydanie oraz dowóz świeżych, gorących posiłków - obiadów jednodaniowych - dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz innych osób objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie z terenu gminy Mszczonów

» Opis zapytania

Przygotowanie, dostarczenie, wydanie oraz dowóz świeżych, gorących posiłków – obiadów jednodaniowych - dla dzieci i młodzieży szkolnej uczęszczającej do sześciu szkół:
1.Szkoła Podstawowa we Mszczonowie,
2.Szkoła Podstawowa w Piekarach,
3.Szkoła Podstawowa w Osuchowie,
4.Szkoła Podstawowa w Bobrowcach,
5.Szkoła Podstawowa w Lutkówce.
6.Szkoła Podstawowa we Wręczy,
oraz innych osób objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie z terenu gminy Mszczonów, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 149 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154) oraz innych stosownych przepisów prawa.
Posiłki będą podawane w naczyniach jednorazowego użytku, ze sztućcami i kubkami jednorazowego użytku. Posiłki będą wydawane raz dziennie według potrzeb poszczególnych szkół, cyklicznie, od 2 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 (z pominięciem dni wolnych od nauki), w dniach od poniedziałku do piątku. Planuje się wydawanie około 2000 posiłków miesięcznie.
Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów według zamówień uczniów.
W przypadku, gdy łączna dostawa obiadów będzie mniejsza niż planowana liczba 2000 przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu.
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w poszczególnych szkołach osoby odpowiedzialnej za wydawanie posiłków z aktualną książeczką SANEPID-u.
Wykonawca przygotowywać będzie posiłek o kaloryczności każdego nie mniejszej niż 500 kcal.
Zamawiający wymaga 5 razy w tygodniu drugie danie. Skład drugiego dania wraz z ziemniakami (zamiennie z ryżem, kaszą lub z makaronem), surówką i kompotem;
-poniedziałek, wtorek, środa i czwartek obiad ze sztuką mięsa (10 dag mięsa po obróbce termicznej),
-piątek obiad z rybą (10 dag ryby po obróbce termicznej) lub pierogi (20 dag) lub kluski śląskie (20 dag) lub naleśniki z serem (20 dag),
-do każdego posiłku powinna zostać dodana porcja warzyw lub owoców (3 razy w tygodniu podane w formie surówki i 2 razy w tygodniu podane w formie gotowanych warzyw np. gotowana marchewka, gotowane buraczki itp.);
-od poniedziałku do piątku będą podawane nie więcej niż dwie porcje potrawy smażonej, przy czym do smażenia jest używany olej roślinny rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%;
-napoje przygotowywane na miejscu będą zawierały nie więcej niż 10 g cukrów w 250 ml produktu gotowego do spożycia ;
-sosy oraz potrawy sporządzane będą z naturalnych składników, bez użycia koncentratów spożywczych, z wyłączeniem koncentratów z naturalnych składników.
Zamawiający nie dopuszcza aby w ciągu jednego tygodnia (5 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego dania. Każdy posiłek musi posiadać wymaganą przepisami normę kaloryczności i musi być sporządzony zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Posiłki powinny być wykonane
ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy przydatności do spożycia.
Dostawa gotowych, gorących obiadów do szkół odbywać się będzie na koszt Wykonawcy zamówienia, własnym transportem, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych posiłków.
Posiłki muszą być podawane na talerzach jednorazowego użytku ze sztućcami jednorazowego użytku i w kubkach jednorazowego użytku.
Wykonawca ponosi koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostarczanych posiłków. O czystość termosów oraz naczyń zadba Wykonawca posiłków. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno - epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Wykonawca ma obowiązek odbioru tego samego dnia z poszczególnych szkół nieskonsumowanych pozostałości po posiłkach. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania miejsca, w którym przygotowywane są posiłki.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolowania miejsca, w którym przygotowywane są posiłki oraz jakości przygotowywanych posiłków. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania próbek posiłków do celów sanitarno - epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca ustali z Dyrektorami wyżej wymienionych Szkół i Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszczonowie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się