Przygotowaniae i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala w Bystrzycy Kłodzkiej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Usługa ta w szczególności obejmuje :
a) przygotowanie posiłków w ilościach wynikających z ilości hospitalizowanych pacjentów
z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i zaleceń dietetycznych Instytutu Żywności
i Żywienia w Warszawie,
b) świadczenie usług żywienia dla pacjentów szpitala zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 136, poz. 914 z późn. zm.), zasadami dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej (GHP, GMP) oraz normami HACCP.
c) dostarczanie posiłków odpowiednim transportem w hermetycznych pojemnikach, termosach lub w innym systemie zapewniającym szczelność mikrobiologiczną i termiczną opatrzonych etykietą z nazwą oddziału, rodzajem diety oraz ilością porcji do miejsca wydzielonego przez Zamawiającego („miejsce dostarczenia posiłków”).
d) odbiór i utylizację resztek i odpadów pokonsumpcyjnych.
e) zmywanie i dezynfekcję pojemników służących do przechowywania, przewozu
i podawania żywności, zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi do których stosowania zobligowane są zakłady opieki zdrowotnej.
f) doposażenie oddziałów szpitalnych –kuchenek oddziałowych w zmywarko-wyparzarki, chłodziarki, mikrofale i blendery ręczne.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się