Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego wraz z dzierżawą dozowników

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego wraz z dzierżawą dozowników, szczegółowe wymagane parametry zawiera załącznik nr 1-1 i 1-2 Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia..2 Szczegółowe zasady realizacji dostaw określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się