Usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

» Opis zapytania

Posiłki objęte przedmiotem zamówienia muszą być gorące i mieć formę dwudaniowego zestawu obiadowego przygotowane i wydawane zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej oraz właściwymi przepisami i zasadami sanitarnymi dla żywienia zbiorowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi wymaganymi prawem dla przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się podawania posiłków w punktach ich spożywania w naczyniach jednorazowych.
Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia. Muszą być zróżnicowane, sporządzone ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności, z pełnowartościowych produktów z uwzględnieniem sezonowości ich występowania, zapewnić nie mniej niż 1100 kcal w tym:
a) białko stanowić ma ok. 12% posiłku,
b) węglowodany ok. 48% posiłku,
c) tłuszcze ok. 30% posiłku
d) pozostałe: cukry proste, witaminy i mikroelementy.
Ustala się gramaturę posiłków dla:
a) zupa – min. 250ml,
b) drugie danie – min. 400 g,
c) napój min. 200 ml.
Jadłospis musi być zróżnicowany. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
a) w przypadku zupy - pieczywa (min. 3 kromki chleba lub 2 bułki),
b) w przypadku drugiego dania - przynajmniej 3 razy w tygodniu do podania porcji mięsa, ziemniaków (zamiennie kasza lub ryż) i surówki /gotowanych warzyw, napoju;
c) Zamawiający dopuszcza możliwość podania jako drugiego dania posiłku typu: pierogi, krokiety, naleśniki, kopytka lub makaron z sosem, jednak nie częściej niż dwa razy w tygodniu;
d) Zamawiający dopuszcza podanie wyłącznie zupy z mięsnym wkładem oraz pieczywa (min. 3 kromki chleba lub 2 bułki) oraz napoju, nie częściej niż raz w tygodniu.
Posiłki będą wydawane przez 5 dni w tygodniu ( od poniedziałku do piątku) w godz. 1200 – 1600 osobom, którym MOPR przyznał posiłek decyzją administracyjną, po okazaniu przez uprawnionego dowodu tożsamości.
Szacunkowa liczba osób korzystających z posiłków wynosi ok. 120 osób dziennie z wyjątkiem miesiąca lipca, w którym liczba ta wynosi ok. 180 osób. Szacowana ilość posiłków wynosi 31 000. Zamawiający uiści należność za faktycznie wydane posiłki i nie ponosi odpowiedzialności za koszt przygotowanych i niewykorzystanych posiłków.
Punkty wydawania i spożywania posiłków muszą być zlokalizowane na terenie Miasta Słupska. Co najmniej dwa punkty wydawania i spożywania posiłków muszą znajdować się na obszarze wyznaczonym w załączniku nr 9 do SIWZ.
Wykonawca musi posiadać odpowiednio zorganizowany i przygotowany lokal odpowiadający wymogom sanitarnym potwierdzonym decyzją SANEPID-u na prowadzenie działalności gastronomicznej i tytuł prawny do lokalu, w którym będą przygotowywane i wydawane posiłki, oraz stan zatrudnienia pozwalający na terminowe i właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2017 | 11:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się