DOSTAWA FORMALINY BUFOROWANEJ - ROZTWÓR 10%

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa formaliny buforowanej – roztwór 10% do siedziby Zamawiającego
(Kraków, os. Złotej Jesieni 1), zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1
do nin. specyfikacji.
2. Termin ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.
3. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się