Świadczenie usług pocztowych i kurierskich

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest:
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich:
Zad. 1 – Telegram pocztowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 2b do SIWZ.
3.3. Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy, których wzór stanowi załącznik do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się