Dostawa środków higieny oraz profesjonalnych środków czystości

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków higieny oraz profesjonalnych środków czystości. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 pakiety.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do siwz. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się