Dostawa ciekłego powietrza do zabiegów krioterapii ogólnej wraz z dzierżawą zbiornika stacjonarnego.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa ciekłego powietrza do zabiegów krioterapii ogólnej wraz z dzierżawą zbiornika stacjonarnego”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (z załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do SIWZ. Zamówienie obejmuje dostawę przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego ciekłego powietrza do zabiegów krioterapii ogólnej oraz dzierżawa zbiornika stacjonarnego o pojemności wodnej 6000 l, wraz z montażem, podłączeniem do istniejącej instalacji zasilającej urządzenie będące własnością Zamawiającego oraz demontaż po zakończeniu terminu umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się