Dostawa odczynników i surowic diagnostycznych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w całości lub w częściach dostaw odczynników i surowic diagnostycznych, partiami określonymi odrębnie wg potrzeb Zamawiającego, na zasadach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy. Szczegółowe zestawienie zadań/części określono poniżej:
zad.1 poz.1) Kaseta Neutralna 1 op. a 100 szt. (kasety do mikrometody) op. 6;
zad.1 poz.2) Anti human globulin anti IgG do testu PTA 1 op. a 100 szt. op.7;
zad.1 poz.3) Anti human globulin IgG+C3d do testu PTA 1 op. a 100 szt. op. 6;
zad.1 poz.4) Kaseta do oznaczania antygenów Rh: Blood gruping reagents anti-C, anti-E, anti-c, anti-e, anti-K,1 op. a 100 szt. (kasety do mikrometody) op.5;
zad.1 poz.5) Bliss 1 op. a 3 x10 ml op. 15;
zad.1 poz.6) Kaseta BioVue – grupowa dla biorców, 2 badania na jednej kasecieAnti-A, -B, -D, Anti -A, -B, -D , 1 op. 5 x 20 szt. op. 1;
zad.2 poz.1) Paski wskaźnikowe ph 5,0-8,0 DUOTEST 1 rolka a 5 m rolka 1;
zad.2 poz.2) Trombina liofilizowana 500 /400/ j.m. 5 amp. + rozpuszczalnik op. 2;
zad.3 poz.1) Roztwór PBS gotowy do użycia 1 op. (buforowany roztwór soli fizjologicznej gotowy do użycia) a 5l op. 80;
zad.3 poz.2) Koncentrat (PBS) 1 l soli fizjologicznej op. 2;
zad.4 poz.1) Zestaw odczynników do elucji kwaśnej przeciwciał klasy IgG /20/5/8/ml op. 1;
zad.5 poz.1) Surowica z kroplomierzem / odczynnik antyglobulinowy monoklonalny anty-IgG, gotowy do użycia, dopuszcza się lekko barwiony 1 szt. a 10 ml szt. 14;
zad.5 poz.2) Surowica / odczynnik antyglobulinowy poliwalentny, 1 szt. a 5 ml, pojemnik z kroplomierzem, gotowy do użycia, dopuszcza się lekko barwiny szt. 25;
zad.6 poz.1) Surowica anti-D standard, 1 szt. a 4-5 ml ≤ 0,05 IU/ml (gotowy do użycia, do mikrometody) ml 120;
zad.6 poz.2) Surowica anti-D standard, 1 szt. a 4-5 ml ≤ 0,1 IU/ml (gotowy do użycia, do metod próbkowych) ml 50;
zad.6 poz.3) Roztwór LISS o niskiej sile jonowej, 1 szt. a 100 ml szt. 170;
zad.6 poz.4) Dolichotest 1 szt. a 2 – 5 ml ml 40;
zad.6 poz.5) Odczynnik papainowy gotowy do uzycia, (odczynnik stabilny po otwarciu do daty ważności określonej na etykiecie) 1 szt. a 3 – 5 ml ml 100;
zad.6 poz.6) PEG - glikol poletylenowy 9oztwór glikolu polietylowego 20%), 1 szt. a 5-10 ml ml 140;
zad.7 poz.1) Odczynnik monoklonalny Anty C a 5 ml szt. 15;
zad.7 poz.2) Odczynnik monoklonalny Anty E a 5 ml szt. 15;
zad.7 poz.3) Odczynnik monoklonalny Anty c a 5 ml szt. 15;
zad.7 poz.4) Odczynnik monoklonalny Anty e a 5 ml szt. 15;
zad.7 poz.5) Odczynnik monoklonalny Anty Cw a 2 ml szt. 15;
zad.7 poz.6) Odczynnik monoklonalny Anty Leª a 2 ml szt. 15;
zad.7 poz.7) Odczynnik monoklonalny Anty Leb a 2 ml szt. 15;
zad.7 poz.8) Odczynnik monoklonalny Anty Jkª a 2 ml szt. 16;
zad.7 poz.9) Odczynnik monoklonalny Anty Jkb a 2 ml szt. 15;
zad.7 poz.10) Odczynnik monoklonalny Anty S a 2 ml szt. 16;
zad.7 poz.11) Odczynnik monoklonalny Anty s a 2 ml szt. 14;
zad.7 poz.12) Odczynnik monoklonalny Anty M a 2 ml szt. 15;
zad.7 poz.13) Odczynnik monoklonalny Anty N a 2 ml szt. 14;
zad.7 poz.14) Odczynnik monoklonalny Anty P1 a 2 ml szt. 10;
zad.7 poz.15) Odczynnik monoklonalny Anty K; 1 op. a 5 - 10 ml. ml 90;
zad.7 poz.16) Odczynnik monoklonalny Anty k do testu bezpośredniej aglutenacji (Celano) a 2 ml szt. 17;
zad.7 poz.17) Odczynnik monoklonalny anty-A drugi klon , a 10 ml szt. 12;
zad.7 poz.18) Odczynnik monoklonalny anty-A pierwszy klon , a 10 ml szt. 12;
zad.7 poz.19) Odczynnik monoklonalny anty-B drugi klon, a 10 ml szt. 12;
zad.7 poz.20) Odczynnik monoklonalny anty-B pierwszy klon, a 10 ml szt. 12;
zad.7 poz.21) Odczynnik monoklonalny anty-D IgM+IgG, a 10 ml szt. 12;
zad.7 poz.22) Odczynnik monoklonalny anty-D RUM-1, a 10 ml szt. 12;
zad.8 poz.1) Odczynnik monoklonalny Anty Fya poliklonalny lub do testu bezpośredniej aglutynacji a 2 ml szt. 16;
zad.9 poz.1) Odczynnik monoklonalny Anty Fyb do testu bezpośredniej aglutynacj a 2 ml szt. 16;
zad.10 poz.1) Surowica Anty Lua a 2 ml Zamawiający dopuszcza odczynnik monoklonalny szt. 4;
zad.10 poz.2) Surowica Anty Lub a 2 ml Zamawiający dopuszcza odczynnik monoklonalny szt. 4;
zad.10 poz.3) Surowica Anty Kpa a 2 ml Zamawiający dopuszcza odczynnik monoklonalny szt. 4;
zad.10 poz.4) Surowica Anty Kpb a 2 ml Zamawiający dopuszcza odczynnik monoklonalny szt. 4
zad.11 poz.1) Krwinki wzorcowe uczulone 0Rh+opłaszczone p/c anty-D a 2 ml, do metody probówkowej PTA, tężenie od 25% do 40% szt.13x2 Razem 26;
zad.11 poz.2) Zestaw krwinek wzorcowych do układu ABO, w płynie konserwującym a 4-5ml stężenie od 25% do 40% zestaw 13x2 Razem 26;
zad.11 poz.3) Zestaw krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał, w płynie konserwującym a 4-5 ml stężenie od 25% do 40% zestaw 13x1 Razem 13;
zad.11 poz.4) Zestaw krwinek wzorcowych do identyfikacji przeciwciał w płynie konserwującym a 4-5 ml stężenie od 25% do 40% zestaw 13x1 Razem 13;
zad.11 poz.5) Dopełniający zestaw krwinek wzorcowych (do poz. 4) do identyfikacji przeciwciał w płynie konserwującym a 4-5 ml stężenie od 25% do 40%, 13 dostaw po 1 zestawie – dostawa raz w miesiącu, jeden zestaw zawiera od 6 do 8 sztuk krwinek wzorcowych zestaw 13x1 Razem 13;
zad.11 poz.6) Surowica grupy AB a 2-5 ml szt. 2 x 1;
zad.12 poz.1) Podstawowy zestaw krwinek A, B, Rh +/- do dziennej kontroli odczynników do oznaczania grup krwi zestaw 13x1 13 dostaw po 1 zestawie – dostawa raz w miesiącu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

21.12.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Narzędzia i sprzęt laboratoryjny
  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się