Umundurowanie

» Opis zapytania

Przedmiotem postępowania jest wybór dostawców, z którymi podjęta zostanie długoterminowa współpraca w zakresie dostawy odzieży roboczej i umundurowania do wskazanego przez Zamawiającego magazynu.
Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na asortyment wyszczególniony w załączonych dokumentach. Podane dane liczbowe w załączniku oszacowane zostały na podstawie rocznych zakupów. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na część asortymentu.
Oferent gwarantuje stałość cen jednostkowych na dany asortyment w czasie min. 12 m-cy : od momentu podpisania umowy przez.
Możliwa jest wizja odzieży w siedzibie Zamawiającego, tj przy ul. Magazynowej 4 bud 3 55-040 Bielany Wrocławskie, po wcześniejszym umówieniu się.
Osoba do kontaktu w sprawie wizji odzieży: Michał Polakiewicz, tel.: 510 014 106, mail: m.polakiewicz@impel.pl

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się