Przetarg nieograniczony na usługę całodobowego żywienia pacjentów szpitala

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowego żywienia pacjentów szpitala w systemie ciągłym obejmującym wszystkie dnia tygodnia w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. szczegółowe wymagania i sposób realizacji zamówienia zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się