Dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości i artykułów gospodarczych, zwanych dalej ”artykuły” dla Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP. wg następującego podziału na części:
a) Część I – Środki czystości ogólnego przeznaczenia – dostawa do obiektów położonych w Warszawie,
b) Część II – Środki czystości ogólnego przeznaczenia – dostawa do obiektu położonego na Mierzei Helskiej,
c) Część III – Środki czystości ogólnego przeznaczenia – dostawa do obiektu położonego w Wiśle,
d) Część IV – Środki czystości dla gastronomii – dostawa do obiektów położonych w Warszawie, Rudzie Tarnowskiej, Wiśle i na Mierzei Helskiej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 i 6 do SIWZ.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się