Zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP z terenu Gminy Władysławowo

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia ratowniczego do prowadzenia akcji ratowniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z terenu Gminy Władysławowo wskazanych w Załączniku B do SIWZ, zwanych w dalszej części SIWZ "Odbiorcami", realizowanego w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie jednostek ratownictwa na obszarze gmin Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej”.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
1) Część 1 – Urządzenia hydrauliczne,
2) Część 2 – Sprzęt ratowniczo-gaśniczy,
3) Część 3 – Odsysacz spalin samochodowych,
4) Część 4 – Urządzenia wodne,
5) Część 5 – System ładowania butli.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Sprzęt ratowniczy

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się