Dostawa higienicznych artykułów papierowych

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy higienicznych artykułów papierowych, szczegółowo określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia i załączniku nr 3 do SIWZ - Cennik , w którym podano maksymalną ilość produktów.
2.Zamawiający wymaga aby:
1)Realizacja dostaw towaru - max w ciągu 3 dni roboczych (zgodnie ze złożoną ofertą) od złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.
3.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się