Sukcesywne dostawy środków czystości

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa (z wniesieniem do wskazanego pomieszczenia) środków czystości. Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, oryginalny i oryginalnie opakowany, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz dobrej jakości, pochodzący z bieżącej produkcji oraz posiadający minimum 12 miesięczny okres przydatności do użycia liczony od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się