Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o. przez okres 12 miesięcy III

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia tj. przygotowanie posiłków w ilościach wynikających z ilości hospitalizowanych pacjentów w PCM w Wołowie Sp. z o.o. z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i zaleceń dietetycznych.
3.1.1 Świadczenie usług żywienia dla pacjentów szpitala odbywać się powinno zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 3 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.), zasadami dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej (GHP, GMP) oraz normami HACCP.
3.1.2 Wykonawca zobowiązany jest do codziennego przygotowywania, gotowania i dowożenia posiłków całodniowych wg. norm i zasad żywienia przypisanych placówkom służby zdrowia z uwzględnieniem diet ściśle wg. potrzeb Zamawiającego przez okres 12 miesięcy.
3.1.3 Dzienny posiłek chorego (w oddziałach wewnętrznym, chirurgii ogólnej, ginekologiczno – położniczym, rehabilitacyjnym, ortopedycznym) składa się z:
a) Śniadania
b) Obiadu
c) Kolacji
3.1.4 Dzienny posiłek chorego (w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Wołowie) składa się z:
a) Śniadania
b) Obiadu
c) Podwieczorka
d) Kolacji
3.1.5 Posiłki przygotowywane będą dla następujących oddziałów:
a) Oddział chorób wewnętrznych w Wołowie
b) Oddział rehabilitacji w Wołowie
c) Oddział chirurgii ogólnej w Brzegu Dolnym
d) Oddział Ginekologiczno – Położniczy w Brzegu Dolnym
e) Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Wołowie

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się