Przeprowadzenie kompleksowej konserwacji i naprawy urządzeń systemów alarmowych i p.poż

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usług polegających na przeprowadzeniu dwóch konserwacji urządzeń systemów alarmowych i ppoż. w jednostkach wojskowych bodących na zaopatrzeniu 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białystok, w systemie rocznym (1 konserwacja do 30.06.2018r. oraz 2 konserwacja do 10.12.2018r.) – w ramach konserwacji przeprowadzonej w I półroczu zostaną przedłużone resursy eksploatacyjne dla urządzeń wykorzystywanych w systemach technicznej ochrony zgodnie z Normą Obronną NO-04-A004-8 z 2016 r. Tablica Nr 8) i przeprowadzony przegląd roczny zgodnie z Normą Obronną NO-04-A004-8 z 2016 r. Tablice Nr 5, 6, 7 i 8). wykonywanie napraw systemów i urządzeń alarmowych zgodnie z Normą Obronną NO-04-A004 z 2016 r. w zakresie:
a. systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN);
b. telewizyjnych systemów nadzoru (TSN);
c. systemów kontroli dostępu (SKD);
d. sygnalizacja alarmu pożaru (SAP), system przeciwpożarowy (PPOŻ)
e. instalacje odymiania i inne (np. domofonowe)
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 4 oraz Specyfikacja Techniczna stanowiąca Załącznik nr 5 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.
  • Usługi eksploatacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się