Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla pacjentów Zamawiającego

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia podzielony został na dwa pakiety:
Pakiet nr 1
1. sporządzanie w kuchni Wykonawcy całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Mikołowie przy ul. Waryńskiego 2 oraz dla pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego (ZPO) w Łaziskach Średnich przy ul. Staszica 4
2. dostawa posiłków do Działu Żywienia w szpitalu i punktu odbioru posiłków w ZPO środkami transportu Wykonawcy (jednym bądź dwoma samochodami)
3. rozładowanie pojemników z posiłkami z samochodu i przewiezienie wózkiem Wykonawcy na wskazane miejsce
4. odbiór pustych pojemników po posiłkach i ich mycie oraz dezynfekcja w pomieszczeniach Wykonawcy
Pakiet nr 2
Przygotowanie i dostawa śniadań (ok. 10 śniadań w całym okresie obowiązywania umowy) zgodnie z opisem w załączniku nr 1 pkt. II
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się