Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie (powtórka III).

» Opis zapytania

Szczegółowy wykaz zapotrzebowania Zamawiającego zawiera Załącznik nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2017 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się