Sukcesywna dostawa pieluchomajtek dla pacjentów przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieluchomajtek dla pacjentów:
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Sue Ryder przy ul. Mehoffera 72/74, 03- 131 Warszawa,
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Olchy 8, 04- 837 Warszawa,
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4, 01- 958 Warszawa,
wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo – Leczniczego Sp. z o.o., ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, transport oraz wniesienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, który opisany został w formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się