Prowadzenie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2018 – na zasadzie kateringu.

» Opis zapytania

Prowadzenie dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Potęgowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej w Skórowie w roku 2018 – na zasadzie kateringu. Dożywianie obejmuje usługi w zakresie: a) przygotowywania gorących posiłków dwudaniowych z komponentów zakupionych w postaci zupy z pieczywem i drugiego dania w oparciu o jadłospis przygotowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego. Przykładowy jadłospis został określony w załączniku nr 8 SIWZ i stanowi wymagany standard jakościowy; b) dostarczania przygotowanych posiłków do punktów żywieniowych znajdujących się w Szkole Podstawowej w Potęgowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie, w Szkole Podstawowej
w Skórowie. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać posiłki własnym środkiem transportu, spełniającym wymagania konieczne do zapewnienia właściwych warunków higienicznych i zdrowotnych do przewozu posiłków w termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw, przy zachowaniu wymogów określonych w przepisach sanitarnych; c) podawania przygotowanych posiłków na własnej zastawie stołowej dzieciom uprawnionym do tej formy pomocy na podstawie decyzji kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie – w trzech punktach żywieniowych, tj.: w Szkole Podstawowej w Potęgowie, w Szkole Podstawowej w Łupawie oraz w Szkole Podstawowej w Skórowie – w godzinach i na zasadach uzgodnionych z dyrektorami poszczególnych placówek. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie co najmniej 2 osoby do podawania posiłków w punkcie żywieniowym w Szkole Podstawowej w Potęgowie oraz po co najmniej jednej osobie do podawania posiłków w pozostałych punktach żywieniowych. Do obowiązku Wykonawcy należy również codzienny odbiór wszystkich odpadów związanych z realizacją zamówienia.Dożywianiem planuje się objąć około 210 dzieci, zgodnie z następującym podziałem: a) Szkoła Podstawowa w Potęgowie – około 120 dzieci, b) Szkoła Podstawowa w Łupawie – około 60 dzieci, c) Szkoła Podstawowa w Skórowie – około 30 dzieci. Przewidywana ilość gorących posiłków dwudaniowych w okresie realizacji zamówienia wyniesie 30.500 szt. Usługi w zakresie dożywiania świadczone będą w dni nauki szkolnej (ok. 182 dni) w czasie pobytu dzieci w szkole.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się