Dostawa obłożeń operacyjnych

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obłożeń operacyjnych. Zakres zamówienia obejmuje 32 zadania.

Szczegółowe wymagania w stosunku do w/w asortymentu zamówienia i jego zakres oraz dokładne parametry, zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, Zadania nr 1-33, określający wymagania Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia.
3.3. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.

3.4. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:


39 51 80 00-6- Bielizna szpitalna

3.5. Strony dopuszczają możliwość zamian ilościowych poszczególnych pozycji asortymentowych, będących przedmiotem umowy w obrębie zadania, pod warunkiem, że wartość dostarczonego przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć ogólnej wartości zadania.
3.6. Zamawiający wymaga aby obłożenia posiadały minimum 2 naklejki do kompetencji medycznej oraz nazwę i skład zestawu w języku polskim umieszczony wewnątrz każdego pojedynczego opakowania.
3.7. Zamawiający nie dopuszcza aby elementy danego zestawu pakowane były oddzielnie.
3.8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
3.9. Zamawiający nie wymaga aby całość zamówienia była wykonana samodzielnie przez Wykonawcę. Zlecenie części realizacji podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający wymaga wykazania w ofercie Wykonawcy części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się