Dostawa koagulantu glinowego w postaci wodnego roztworu soli glinu do zwalczania kożucha i poprawy indeksu osadu czynnego dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koagulantu glinowego w postaci wodnego roztworu soli glinu (Al3+) do zwalczania kożucha i poprawy indeksu osadu czynnego dla Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej i dostarczenie do Łodzi, ul. Sanitariuszek nr 70/72. Dostawy odbywać się będą transportem Wykonawcy wyposażonym w urządzenia zapewniające samodzielny rozładunek. Proces biologicznego oczyszczania ścieków przebiega w technologii MUCT w układzie: komora beztlenowa, komora denitryfikacyjna, komora nitryfikacyjna, osadnik wtórny.
Stężenie osadu czynnego – od 4,0 g/m3 do 5,0 g/m3 komory. Tlenowy wiek osadu od 6 dób do 8 dób. Indeks osadu maksimum 125 cm3/g. Zamawiana ilość w okresie realizacji zamówienia – maksymalnie do wartości 800.000,00 zł netto. Opis przedmiotu zamówienia zawiera część techniczna Specyfikacji, stanowiąca Załącznik nr 1 do Specyfikacji.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

14.12.2017 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się