Przygotowywanie, wydawanie na miejscu i dowóz gorących posiłków klientom Ośrodka w ramach realizacji decyzji przyznających posiłek, w rejonach ujętych w gminie Góra Kalwaria /3 części zamówienia/.

» Opis zapytania

1. Zakres zamówienia:

Z posiłków korzystać będą klienci Ośrodka Pomocy Społecznej w szczególności: osoby niepełnosprawne, starsze, ubogie, bezrobotne, rodziny dysfunkcyjne, dzieci.
1.1 Wydawanie i dowóz posiłków będzie realizowany w Górze Kalwarii i na terenie gminy Góra Kalwaria podzielonej na 3 rejony:

Opis części zamówienia
Rejon/część I – Baniocha, Wilczynek, Solec, Szymanów, Tomice, Kąty, Mikówiec, Łubna, – około 25 posiłków dziennie.
Rejon/część II – Góra Kalwaria, Brześce, Moczydłów, Podłęcze, Wólka Załęska, Wólka Dworska – około 70 posiłków dziennie.
- Wykonawca musi posiadać lokal w Górze Kalwarii przystosowany i spełniający warunki /decyzja PPIS/ do wydawania gorących posiłków na terenie zamkniętym ulicami:
- Budowlanych, Broniewskiego, Wyszyńskiego, Pijarska, Szpitalna, Ks. Sajny, Dominikańska, Grójecka, Marianki oraz teren byłej Jednostki Wojskowej;
- Wydawane posiłki to ok. 60 % wszystkich posiłków.

Rejon/część III - Buczynów, Cendrowice, Czaplin, Czaplinek, Dębówka, Dobiesz, Julianów, Linin, Obręb, Sierzchów, Ługówka, Wincentów, Wojciechowice, Borki, Brzumin, Czersk, Ostrówik, Aleksandrów, Karolina, Coniew, Królewski Las, Pęcław, Podgóra, Podosowa, Potycz, Szpruch, Czachówek, Krzaki Czaplinkowskie, Sobików, Czarny Las – około 25 posiłków dziennie.
1.2 Posiłki wydawane będą przez 5 dni w tygodniu w godz. 1200-1500.

1.3 Z posiłków korzystać będzie około 120 osób – około 5 % dzieci /3 części/ dziennie przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

1.4 Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania obiadów o najwyższym standardzie,
na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa, zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie normami.
Przy przygotowywaniu posiłków uwzględnić należy zalecaną wartość energetyczną oraz
uwzględnić normy produktów każdej z grup.

1.5 Wartość jednego gorącego posiłku będzie tożsama z podaną przez Wykonawcę usługi ofertową ceną jednostkową obiadu dwudaniowego.

1.6 Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia w każdym tygodniu:

1) jednego posiłku bezmięsnego;
2) jednego posiłku na bazie mięsa mielonego;
3) jednego posiłku z ryby;

o określonej gramaturze posiłków dla dorosłych:
1) zupa – minimum 0,5 litra;
2) ziemniaki, kasza, ryż, makaron (do wyboru) – minimum 250 gram;
3) mięso, ryby – minimum 150 gram;
4) surówka – minimum 300 gram;

oraz dla dzieci:
1) zupa minimum 0,3 litra;
2) ziemniaki, kasza, ryż, makaron ( do wyboru) – minimum 150 gram;
3) mięso, ryby – minimum 60 gram;
4) surówka – minimum 90 gram.

1.7 Oferowane posiłki muszą być wysokiej jakości, zarówno co do wartości odżywczej, gramatury, jak i estetyki oraz muszą uwzględniać polską tradycję kulinarną.

1.8 Oferowany asortyment potraw musi być pełnowartościowy pod względem odżywczym oraz
urozmaicony w sposób zapewniający różnorodność i niepowtarzalność w okresie
dziesięciodniowym.

1.9 Zamawiający wymaga, aby surowcowy, tzw. „wsad do kotła” umożliwiał wyprodukowanie dwudaniowego obiadu, z uwzględnieniem wymogów niniejszej specyfikacji, nie był niższy niż 5 zł brutto dla dorosłych i 4 zł brutto dla dzieci, licząc w cenach hurtowych.

1.10 Zamawiający określa wielkość przedmiotu zamówienia na ok. 28 800 obiadów w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Liczba ta może się wahać w granicach + 20% w zależności od faktycznych potrzeb.

1.11 Rozliczenia finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będą na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych posiłków, załączonych do faktury imiennych rozliczeń i ich ceny (wartości) jednostkowej.

1.12 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego listę imienną wraz z adresami klientów uprawnionych do otrzymania posiłku.

1.13 Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia na kolejny miesiąc Wykonawca dostarczy Zamawiającemu jadłospis.

1.14 Wyznaczony pracownik Zamawiającego będzie sprawował nadzór nad jakością, ilością i przestrzeganiem obowiązujących norm przy sporządzaniu posiłków. W przypadku ich zakwestionowania posiłki będą podlegały wymianie na koszt Wykonawcy.

1.15 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dowozu posiłków dla podopiecznych OPS w okresie zimowym (m-ce listopad, grudzień, styczeń , luty, marzec) w soboty i niedzielę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.12.2017 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się