Dostawa odzieży operacyjnej i bielizny pościelowej.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży operacyjnej i bielizny pościelowej. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do siwz. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się