Zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo)

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznego wyposażenia dla gminnych jednostek ratownictwa w celu ograniczenia zagrożeń naturalnych na terenie Gmin Dolnego Powiśla (Gardeja, Kwidzyn, Sadlinki i Ryjewo)

Postępowanie podzielone jest na części:
1) część I zamówienia – specjalistyczne wyposażenie do zabezpieczenia przed wystąpieniem szkód wynikających z nagłych zjawisk pogodowych, wyposażenie umożliwiające prowadzenie akcji ratowniczych w terenie, w tym w strefie zagrożenia,
część ta obejmuje swym zakresem dostawy do gmin: Sadlinki, Kwidzyn, Ryjewo, Gardeja.
2) część II zamówienia – sprzęt ratujący życie,
część ta obejmuje swym zakresem dostawy do gmin: Kwidzyn, Ryjewo, Gardeja.
3) część III zamówienia – sprzęt do alarmowania,
część ta obejmuje swym zakresem dostawy do gmin: Kwidzyn, Ryjewo, Gardeja.
4) część IV zamówienia – wyposażenie osobiste ratowników i poszkodowanych,
część ta obejmuje swym zakresem dostawy do gmin: Sadlinki, Kwidzyn, Ryjewo, Gardeja.

UWAGA:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr do 5 SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wykaz specjalistycznego sprzętu dla poszczególnych jednostek OSP).

Wszystkie wymienione elementy wyposażenia powinny spełniać warunki określone Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U. nr 143 Poz. 1002) w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, zmienionego Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. nr 85, poz. 553).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt ratowniczy
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się