Dostawa past czyszczących do izolatorów

» Opis zapytania

Biuro Zakupów TAURON Wytwarzanie S.A. zaprasza do złożenia oferty na dostawę past czyszczących do izolatorów jn:

1. PASTA CZYSZCZĄCA DO IZOLATORÓW CERAMICZNYCH (758-623-074-0) w ilości: 5 kg.
2. PASTA CZYSZCZĄCA DO IZOLATORÓW SILIKONOWYCH (758-623-073-0) w ilości: 5 kg.

Z uwagi na fakt że Zamawiający nie planuje przeprowadzenia kolejnej rundy zapytania oraz pilność zakupu przedmiotowych past prosimy o złożenie oferty z uwzględnieniem maksymalnego rabatu cenowego.
-----------------------------------
UWAGI:
Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest dołączyć kartę charakterystyki oferowanego produktu celem jego weryfikacji.
-----------------------------------

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini, 32-541 Trzebinia - wg. Incoterms 2010.
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- oferent gwarantuje niezmienność cen z oferty niezależnie od zamawianej ilości i zakresu dostawy,
- towar musi być fabrycznie nowy,
- termin dostawy: jak najkrótszy (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę dni od dnia otrzymania zamówienia na realizację dostawy),
- okres gwarancji na produkt (składając ofertę należy w odpowiednim polu formularza podać liczbę miesięcy na jakie zostaje udzielona gwarancja licząc od daty dostawy),

Złożenie oferty jest równoważne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego oraz stanowi potwierdzeniem, że oferta złożona jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu.
2. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto za jm, na podstawie której system przeliczy łączna wartość złożonej oferty.
3. W zakładce dokumenty znajduje się: - podręcznik Oferenta
4. Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Zamawiający może przeprowadzić dogrywkę w formie RFX lub licytacji elektronicznej. W przypadku dogrywki w formie aukcji elektronicznej, Zamawiający zaprosi drogą elektroniczną do udziału w licytacji elektronicznej wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty nie podlegające odrzuceniu, wyznaczając termin otwarcia aukcji elektronicznej nie krótszy niż 1 dzień roboczy od dnia przekazania zaproszenia, chyba że zostanie uzgodniony z Wykonawcami termin krótszy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert poprzez fax lub e-mail. Oferty należy składać jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się