zakup nawozów : saletry amonowej 34%N , mocznika nawozowego 46% , polifoski 21-21% , polifoski N:P:K min 5% azotu ,15 fosforu, 30% potasu , polidapu 18% azotu i 46% fosforu , lubofosu 12%potasu i 20% fosforu dla Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w Swadzimiu

» Opis zapytania

Asortyment nawozów : saletra amonowa 34%N , mocznik nawozowy 46% , polifoska 21-21% , polifoska N:P:K min 5% azotu ,15 fosforu, 30% potasu , polidap 18% azotu i 46% fosforu, lubofos 12% potasu i 20% fosforu dla Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w Swadzimiu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa :
3.1. Nawozu saletra amonowa zawierająca 34% azotu w workach „big-bag” po 500 kg w ilości :192 ton
- 96 ton należy dostarczyć do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - RGD Swadzim, Gospodarstwo Swadzim, ul. Parkowa 4
- 96 ton należy dostarczyć do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim ul. Parkowa 4 - Gospodarstwo Złotniki ul. Słoneczna 1.

3.2. Nawóz mocznik min 46% azotu w workach „big-bag” po 500 kg w ilości 48 ton – należy dostarczyć do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - RGD Swadzim, Gospodarstwo Swadzim, ul. Parkowa 4.

3.3. Nawóz Polifoska 21 o zawartości min 21% azotu +siarka w workach „big-bag” po 500 kg w ilości 96 ton
- 72 tony należy dostarczyć - RGD Swadzim, Gospodarstwo Swadzim, ul. Parkowa 4.
- 24 tony należy dostarczyć - Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – RGD Swadzim, gospodarstwo Złotniki ul. Słoneczna 1

3.4 . Nawóz polifoskę N:P:K min 15% azotu, 15% fosforanu i 30% potasu w ilości 48 ton w workach „big-bag” po 500 kg należy dostarczyć do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - RGD Swadzim, Gospodarstwo Swadzim, ul. Parkowa 4.

3.5. Nawóz polidap min 18% azotu i 46% fosforu w ilości 10 ton w workach „big-bag” po 500 kg należy dostarczyć do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - RGD Swadzim, Gospodarstwo Swadzim, ul. Parkowa 4.

3.6. Nawóz lubofos min 12% potasu i 20% fosforu w ilości 24 tony w workach „big-bag” po 500 kg należy dostarczyć Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – RGD Swadzim, gospodarstwo Złotniki ul. Słoneczna 1.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się