Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiania klatek schodowych, klap pożarowych, dźwiękowego systemu ostrzegania oraz monitorowanie sygnałów alarmu pożarowego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

» Opis zapytania

konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiania klatek schodowych, klap pożarowych, dźwiękowego systemu ostrzegania oraz monitorowanie sygnałów alarmu pożarowego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji oddymiania klatek schodowych, klap pożarowych, dźwiękowego systemu ostrzegania oraz monitorowanie sygnałów alarmu pożarowego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.
2. Szczegółowy opis czynności konserwacyjnych został określony w załączniku Nr 1 do SIWZ – „Wykaz czynności konserwacyjnych”

3. Zakres rzeczowy urządzeń podlegających czynnościom konserwacyjnych został określony w załączniku Nr2 (TABELA NR1, TABELA NR2, TABELA Nr3) do SIWZ –„ Wykaz urządzeń sygnalizacji pożaru, klap pożarowych, oddymiania, DSO i monitoringu pożarowego w obiektach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach”.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

06.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Pozostałe prace budowlano-remontowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się