Dostawa jednorazowych ręczników papierowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych ręczników papierowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Kalkulacji cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień: 33763000-6 Ręczniki papierowe do rąk

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się