PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZANIE I WYDAWANIE POSIŁKÓW W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY ŚWIĘTAJNO W OKRESIE OD 02.01.2018 ROKU DO 31.12.2018 ROKU.

» Opis zapytania

Przedmiot zamówienia obejmuje:
codzienne przygotowanie, dostawę oraz wydawanie gorących obiadów jednodaniowych do placówek oświatowych na terenie gminy Świętajno i punktu wydawania posiłków w Świętajnie,
Wskazane posiłki muszą być przygotowane w następującej formie:
-dwa razy w tygodniu (wtorki i czwartki) zupa z mięsną wkładką o pojemności 350 ml (w tym 50g mięsa lub kiełbasy) podana ze świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego,
- trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy i piątki) drugie danie będące posiłkiem mięsnym lub rybnym z surówką lub gotowanymi jarzynami oraz kompotem lub sokiem owocowym. Do mięsa mogą być podawane zamiennie ziemniaki, kasza, ryż, makaron. Drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem, krokiety lub inne. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki jednodaniowe o kaloryczności nie mniejszej niż 550 kcal i gramaturze nie mniejszej niż: ziemniaki, kasza, ryż lub makaron - 200 g, mięso lub ryba - 100 g, surówka lub jarzyny - 100 g, pierogi, naleśniki z serem, kopytka, makaron z sosem, krokiety lub inne - 300 g, napój, sok – 200 ml. Zamawiający zastrzega, że danie takie jak pierogi, naleśniki z serem, kopytka, makaron z sosem, krokiety winny być maksimum 2x (dwa razy) w miesiącu.
2) Dożywianie ma być realizowane w dni objęte nauką szkolną od poniedziałku do piątku w czasie trwania roku szkolnego z uwzględnieniem przerw w nauce ( przerwy świąteczne itp.) od dnia 02.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. Dożywianiem będą objęci wskazani, na podstawie list, zatwierdzonych przez kierownika Zamawiającego, uczniowie placówek oświatowych z terenu gminy Świętajno oraz osoby dorosłe, wskazane uprzednio przez kierownika Zamawiającego w punkcie wydawania posiłków w Świętajnie
3) Zamawiający zastrzega możliwość incydentalnego zapewnienia przez Wykonawcę dożywiania w soboty w przypadku konieczności odrabiania przez szkoły zajęć w sobotę. Wykonawca dostarczy wtedy posiłek który będzie odpowiadał takiemu dniu tygodnia jaki będzie odpracowywany.
4) Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu 10 dni.
5) Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem w pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury. Przewożenie żywności musi odbywać się zgodnie z systemem HACCP. System HACCP gwarantuje najwyższe standardy żywności, a tym samym zachowanie wysokiej jakości transportowanych produktów. W trakcie transportu potraw należy przestrzegać następujących zasad: - „potrawy serwowane na gorąco winny utrzymywać temperaturę: zupa +600C , drugie danie +630C, potrawy na zimno + 40C i czas ich przewozu nie może przekraczać jednej godziny od czasu ich wytworzenia”. Wykonawca poniesie koszty załadunku i rozładunku wszystkich dostaw posiłku, a także ich wydawania.
6) Wykonawca zapewni naczynia (talerze, sztućce), na których będą spożywane posiłki. Zamawiający dopuszcza możliwość wydawania posiłków w naczyniach jednorazowego użytku. Naczynia jednorazowego użytku winny spełniać wymagania ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006r. (Dz. U. z 2017r, poz. 149 t. j.). Po spożyciu posiłków, wykonawca usunie z terenu szkoły zużyte naczynia jednorazowego użytku oraz wszelkie odpady żywnościowe.
7) W przypadku nieobecności ucznia w szkole posiłek może odebrać, rodzic, opiekun, rodzeństwo na podstawie wydanej przez Zamawiającego decyzji.
8) Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą też być wykonane ze świeżych warzyw i artykułów spożywczych, posiadających aktualny termin ważności. Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnych żywności. Ponadto w zakresie jakości usług w sposób gwarantujący jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniając ich różnorodność.
9) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać zasad sanitarno- higienicznych na każdym etapie: produkcji posiłków, wydawania posiłków oraz ich przewozu.
10) Miejsce i godziny wydania posiłków wykonawca uzgodni bezpośrednio z dyrektorami poszczególnych szkół, a w zakresie posiłków wydawanych w punkcie wydawania posiłków w Świętajnie z kierownikiem Zamawiającego. Uwaga: posiłki dla uczniów kl. I-III Szkoły Podstawowej w Świętajnie winny być wydawane na stołówce przy ul. Mickiewicza 13 w Świętajnie, natomiast dla uczniów kl. IV-VII w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Mickiewicza 28 w Świętajnie.
11) Zamówienie obejmuje dożywianie:
a) w szkołach łącznie ok. 190 posiłków dziennie;
Szkoła Podstawowa w Świętajnie Około 65 uczniów
Gimnazjum w Świętajnie Około 15 uczniów
Zespół Szkół w Spychowie Około 20 uczniów
Szkoła Podstawowa w Kolonii Około 40 uczniów
Szkoła Podstawowa w Jerutach Około 50 uczniów
b) w punkcie wydawania posiłków w Świętajnie – 10 uprawnionych osób
UWAGA: Ilość dożywianych osób w okresie realizacji zamówienia może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu osób) za co zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.12.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się