Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu oraz jednostek będących na zaopatrzeniu w 2018 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych
w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych wg kategorii ekonomiczna lub priorytetowa oraz ich zwrotu do Nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania Odbiorcy, na rzecz 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu oraz Jednostek obsługiwanych w miejscowościach: Radom, Chotomów, Sochaczew, Grójec.
Szacunkowe dane dotyczące ilości nadawanych przez Zamawiającego przesyłek zawierają załącznik nr 1a i 1b do SIWZ i do umowy. Zamawiający informuje, że podane dane mają charakter szacunkowy i zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przesyłek danego rodzaju w każdym czasie.
Usługa musi być świadczona zgodnie z regulaminem świadczenia usług będących przedmiotem umowy oraz przepisami:
1) ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe / Dz. U. z 2017 r. , poz. 1481 - t.j./;
2) rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie reklamacji usługi pocztowej /Dz. U. z 2013 r., poz. 1468 z późn.zm/;
3) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego /Dz. U. z 2013 r., poz. 545/;
4) innych aktów prawnych związanych z realizacja usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
Czas doręczenia przesyłek rejestrowanych i nierejestrowanych na terenie kraju wynosi:
1) do 5 dni roboczych dla przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii;
2) do 3 dni roboczych dla przesyłki będącej przesyłką najszybszej kategorii.
Czas doręczenia przesyłek w obrocie zagranicznym wynosi:
1) do 7 dni roboczych dla przesyłki nie będącej przesyłką najszybszej kategorii;
2) do 4 dni roboczych dla przesyłki będącej przesyłką najszybszej kategorii.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

04.12.2017 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się