USŁUGA ZAKUPU DOSTAWY ŻYWNOŚCI DLA REGIONALNEGO OŚRODKA PSYCHIATRII SĄDOWEJ W BARNICAVCH

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostarczenie posiłków standardowych do zamawiającego Regionalnego ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach w okresie od dnia 01.01.2018 r do dnia 31.12.2018 r. Posiłek standardowy składający się z śniadania ,obiadu i kolacji będzie aktualizowany każdego dnia zamówieniem na dzień następny. Posiłek standardowy składa się z śniadania ,obiadu i kolacji. W sytuacji konieczności wprowadzenia innego rodzaju wyżywienia niż wyżywienie standardowe , a dotyczące posiłków dietetycznych Wykonawca będzie zobowiązany do ich przygotowania i dostarczenia w ramach obowiązującej umowy w cenie posiłku standardowego. Liczba posiłków standardowych i diet będzie zamawiana zamówieniem jednodniowym na dzień następny. Zamawiający może zamówić maksymalnie 75 posiłków całodziennych z dietami włącznie. Średnio miesięczne obłożenie lóżek w okresie od dnia 01.01.2017 r do dnia 31.10.2017 r. wynosiło 65 % leczonych pacjentów. Kaloryczność dzienna posiłków powinna wynosić 2400kcal,/śniadanie-600kcal, obiad-1200kcal, kolacja-600kcal/. Dostawy posiłków odbywają się każdego dnia , bez względu na święta i dni wolne od pracy. Dostawa posiłków odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy zamówienia. Temperatura dań i potraw o ile wymagana jest temperatura właściwa do spożycia powinna wynosić, zupa 70-75 st.C, drugie danie lub posiłek podawany na ciepło 65-70 st.C. Termosy przeznaczone do przewozu posiłków zapewnia Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia termosów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Odbiór, mycie, wyparzanie i dezynfekcję termosów należy do Wykonawcy zamówienia. Dostawa posiłków odbywać się będzie w godzinach śniadanie – 6.45-7.15, obiad- 11.45-12.15, kolacja do godziny 16.45. Działalność o której mowa powyżej odbywa się w kuchni Wykonawcy, odpowiadającym wszelkim wymaganiom sanitarnym, budowlanym przewidzianym dla lokali określonych niniejszym zamówieniem. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie niezbędne narzędzia, urządzenia, materiały , produkty oraz środki transportu potrzebne do realizacji zamówienia. Posiłki muszą być przygotowywane w pomieszczeniach gastronomicznych i przewożone środkami transportu spełniającymi wymagania higieniczno-sanitarne. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z standardami i zachowaniem wszelkich norm obowiązujących przy świadczeniu tego typu usług. Zgodnie z art.29 ust.3a Ustawy Pzp. Zamawiający określa, aby czynności związane z realizacją usługi przygotowania posiłków, gotowania posiłków i dowożenia posiłków , wykonywały osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Ustawa z dnia 26.06.1974 kodeks Pracy /Dz.U. z 2016 r poz.1666 z późn. zm./.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.12.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się