Dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych w Lublińcu oraz uczestników Domu Dziennego pobytu Klub Seniora w Lublińcu.

» Opis zapytania

I. DoŻywianie uczniów w Szkołach podstawowych w Lublińcu (opis przedmiotu zamówienia dotyczy części I - IV zamówienia)
1. Dożywianie dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych jest realizowane zgodnie z uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P z 2014 roku., poz.671).
2. Obiady dwudaniowe powinny być przygotowane w następującej formie:
a) zupa, która ma być przygotowana na wywarze mięsno – warzywnym (400 ml);
Zupa (w zależności od rodzaju) powinna być podawana z pieczywem (1 bułka lub 2 kromki chleba).
b) drugie danie powinno być posiłkiem mięsnym, rybnym lub mącznym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami (150 gram) oraz napój lub kompot do popicia (200 ml).
Do mięsa lub ryb (od 100 gram) należy podać ziemniaki lub zamienniki, typu: ryż, kasza, makaron (200 gram).
Nie częściej niż raz na dwa tygodnie drugie danie mogą stanowić: pierogi, naleśniki, krokiety z nadzieniem, kopytka, kluski z dodatkami mięsnymi, makaron, bigos, fasolka po bretońsku, itp. o gramaturze 400 gram na porcje.
3. Gorący posiłek powinien zawierać dodatek białkowy (50 gram). W zależności od formy podania wkładka białkowa powinna znajdować się w zupie bądź w drugim daniu.
4. Gorący posiłek winien zawierać od 900 do 1200 kcal.
5. Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu 10 dni nastąpiła powtarzalność tej samej zupy lub drugiego dania.
6. Dożywianie uczniów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2018r. z uwzględnieniem przerw wakacyjnych, świątecznych, itp.
7. Godzina wydawania posiłków w Szkołach jest ustalana przez Wykonawcę dla każdej placówki bezpośrednio z dyrekcją szkoły.
8. Szkoły zapewnią pomieszczenie do wydawania i spożywania posiłków przez uczniów wraz z opieką pracownika szkoły wskazanego przez Dyrektora.
II. Przygotowanie i dostawę posiłków dla uczestników Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” w Lublińcu przy ulicy Piłsudskiego 8 (opis przedmiotu zamówienia dotyczy części V zamówienia)
1. Dla uczestników Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” należy przygotować jeden posiłek dziennie w postaci obiadu dwudaniowego z uwzględnieniem wcześniej zamówionych diet.
Obiad dwudaniowy powinien składać się z:
a) zupy, która ma być przygotowana na wywarze mięsno – warzywnym (400 ml); zupa (w zależności od rodzaju) powinna być podawana z pieczywem (1 bułka lub 2 kromki chleba);
b) drugiego dania, które powinno być posiłkiem mięsnym, rybnym lub mącznym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami (150 gram) oraz napój lub kompot do popicia (200 ml).
Do mięsa lub ryb (od 100 gram) należy podać ziemniaki lub zamienniki, typu: ryż, kasza, makaron (200 gram).
Nie częściej niż raz na dwa tygodnie drugie danie mogą stanowić także: pierogi, naleśniki, krokiety z nadzieniem, kopytka, kluski z dodatkami mięsnymi, makaron, bigos, fasolka po bretońsku, itp. o gramaturze 400 gram na porcje.
2. Gorący posiłek powinien zawierać dodatek białkowy (50 gram). W zależności od formy podania wkładka białkowa powinna znajdować się w zupie bądź w drugim daniu.
3. Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu 10 dni nastąpiła powtarzalność tej samej zupy lub drugiego dania.
4. Przy sporządzaniu posiłków Wykonawca powinien uwzględnić żywienie oparte na diecie lekkostrawnej dla niektórych uczestników Domu Dziennego Pobytu.
Winny to być posiłki gotowane z wykluczeniem potraw smażonych, produktów wzdymających, surowych warzyw i owoców, zupy i sosy na wywarach jarzynowych. Tłuszcze tylko lekkostrawne (świeże masło, oleje roślinne).
5. Obiad należy dostarczyć do placówki DDP „Klub Seniora” w dniach od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w okresie trwania umowy za wyjątkiem świąt. Planowana godzina wydawania obiadu 1330.
W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą i/lub na wniosek Zamawiającego dostawa posiłków może odbywać się w innych dniach i/lub godzinach po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.
6. Placówka dysponuje pomieszczeniem do spożywania posiłków przez uczestników Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora”.
7. Uczestnikami Domu Dziennego Pobytu „Klub Seniora” są osoby w wieku pomiędzy 40 a 90 rokiem życia z różnymi schorzeniami.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się