Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na 3 części

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na 3 części
Osoby do kontaktu po stronie zamawiającego: pracownicy Działu Zaopatrzenia, Tel 071 320 51 32 Dostawy
Miejsce dostawy: jednostki wskazane w załączniku - wykaz adresów dostaw.
Zamawiający wskaże w momencie składania zamówienia na jaki adres ma być zrealizowana dostawa.
Dostawy mają się odbywać od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8 do 13.30. Wykonawca jest obowiązany poinformować o dostawie najpóźniej w dzień poprzedzający dostawę.
Przez dostawę Zamawiający rozumie dowiezienie oraz wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez pracownika Uczelni.
Dostawy potwierdzane są na dokumentach WZ. Do przyjmowania i podpisywania faktur upoważnieni są tylko i wyłącznie pracownicy Działu Zaopatrzenia.
Zamawiający ma prawo zrezygnować / zwrócić zamówiony towar do 7 dni bez podania przyczyny.
Dostawa do pięciu dni roboczych od złożenia zamówienia. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z OPZ Zamawiający uznaje dostawę za niezrealizowaną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach – opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.12.2017 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się