Wyprodukowanie i sukcesywne - stosownie do złożonego każdorazowo zapotrzebowania - dostarczanie do siedziby Zamawiającego tablic rejestracyjnych w 2018 roku

» Opis zapytania

Nazwa: Tablice rejestracyjne
Opis: Opis przedmiotu zamówienia
Ilość: 1 [rok]

Wymagania dodatkowe:
Termin dostawy (Termin realizacji każdej partii zamówienia: 3 dni robocze od dnia zgłoszenia zapotrzebowania (wtórniki - 3 dni).)
Koszt dostawy (Po stronie dostawcy.)
Warunki płatności (W ciągu 21 dni, po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek Wykonawcy.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

30.11.2017 | 15:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się