Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia pacjentów Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o. przez okres 12 miesięcy II

» Opis zapytania

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia tj. przygotowanie posiłków w ilościach wynikających z ilości hospitalizowanych pacjentów w PCM w Wołowie Sp. z o.o. z uwzględnieniem wymogów Zamawiającego i zaleceń dietetycznych.
3.1.1 Świadczenie usług żywienia dla pacjentów szpitala odbywać się powinno zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 3 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.), zasadami dobrej praktyki higienicznej i dobrej praktyki produkcyjnej (GHP, GMP) oraz normami HACCP.
3.1.2 Wykonawca zobowiązany jest do codziennego przygotowywania, gotowania i dowożenia posiłków całodniowych wg. norm i zasad żywienia przypisanych placówkom służby zdrowia z uwzględnieniem diet ściśle wg. potrzeb Zamawiającego przez okres 12 miesięcy.
3.1.3 Dzienny posiłek chorego (w oddziałach wewnętrznym, chirurgii ogólnej, ginekologiczno – położniczym, rehabilitacyjnym, ortopedycznym) składa się z:
a) Śniadania
b) Obiadu
c) Kolacji
3.1.4 Dzienny posiłek chorego (w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Wołowie) składa się z:
a) Śniadania
b) Obiadu
c) Podwieczorka
d) Kolacji
3.1.5 Posiłki przygotowywane będą dla następujących oddziałów:
a) Oddział chorób wewnętrznych w Wołowie
b) Oddział rehabilitacji w Wołowie
c) Oddział chirurgii ogólnej w Brzegu Dolnym
d) Oddział Ginekologiczno – Położniczy w Brzegu Dolnym
e) Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Wołowie
3.1.5 Posiłki powinny być posortowane na wyżej wymienione jednostki, natomiast opakowania (termosy) opisane nazwą danej jednostki,
3.1.6 Podstawą do sporządzania przez Wykonawcę posiłków dla pacjentów Zamawiającego będą składane zapotrzebowania dzienne na poszczególne oddziały,
3.1.7 Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia aktualnych jadłospisów na każdy następny tydzień z czytelną informacją o asortymencie potraw wraz z podaniem gramatury potraw, kaloryczności i alergenów występujących w tych potrawach,
3.1.8 W jadłospisie uwzględnić należy urozmaicenie diet o świeże warzywa, owoce, ryby, masło oraz drób w ilościach uwzględniających normy prawidłowego żywienia osób chorych.
3.1.9 W jadłospisie pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego min. 6 dni w tygodniu niezbędne posiłki mięsne,
3.1.10 Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania zalecanych norm w przypadku pacjentów z chorobą cukrzycową z uwzględnieniem podaży węglowodanów złożonych w postaci – pieczywa, kasz, warzyw i ryb.
3.1.11 Nieprzestrzeganie podstawowych zasad żywienia w poszczególnych jednostkach chorobowych będzie traktowane – jak brak posiłku.
3.1.12 Żywienie chorych oparte jest na niżej wymienionych dietach:

Nr diety Nazwa diety Przewidywana liczba dzienna pacjentów
I Podstawowa 25
II Łatwostrawna 54
IIa Łatwostrawna z ograniczeniem soli (bezsolna) 1
IIb Łatwostrawna z ograniczeniem tłuszczu i błonnika (wątrobowa) 17
IIc Łatwostrawna z ograniczeniem substancji pobudzających wydzielanie soku żołądkowego (żołądkowa) 2
III Bogatobiałkowa (wysokobiałkowa) 1
IV Papkowata (papka) 4
V Płynna (mix) 2
VI Sonda 1
VII Ubogowęglowodanowa (cukrzycowa) 27
VIII Indywidualna (kleik, bezmleczna) 1
RAZEM 135

3.1.13 Dziennie przygotowywane są posiłki dla około 135 pacjentów. Całodzienne wyżywienie składa się z 3 posiłków dla diety podstawowej i lekkostrawnej (śniadanie, obiad, kolacja) oraz 4 posiłków dla diety cukrzycowej i specjalnej (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja) i odpowiada następującym wymogom:
- kaloryczność nie mniej niż 2300 kalorii,
- temperatury dostarczanych posiłków : wędliny od 0 do + 4 C◦ ,nabiał od 0 do + 8 C◦. zupa nie mniej niż 70º C, ziemniaki, ryż , kasze itp.70º C ,mięso ,gulasze nie mnie niż 65º C
- śniadania: wymagana zupa mleczna w każdym dniu tygodnia i nie mniej niż 400 ml, pieczywa nie mniej niż 100g, masła nie mniej niż 20g, sery, wędliny, pasty itp. przeznaczone do pieczywa nie mniej niż 60g, napój do śniadania nie mniej niż 250 ml. 3 razy w tygodniu napojem powinna być kawa zbożowa z mlekiem lub inny napój mleczny typu kakao. Mleko używane do przygotowywania zup nie powinno być zagęszczane i ulepszane żadnymi dodatkami mającymi wpływ na jego kolor lub konsystencję.
obiady: zupy nie mniej niż 400ml, porcja mięsa w drugim daniu po obróbce termicznej, jak również bez względu na jego postać / np. gulasz, pulpet / nie może być mniejsza niż 150 g., ziemniaki nie mniej niż 200g napój do obiadu nie mniej niż 250 ml, obiady dwudaniowe plus surówki i warzywa (gotowane lub surowe),
- co najmniej 3 x w tygodniu powinna być podana cała porcja mięsa/ w tym w niedzielę obowiązkowo/, nie gulasz i nie pulpet. Dla pacjentów ZPO – K x w tygodniu posiłki mięsne. Każda z porcji mięsa musi spełniać wymagania wagowe zgodnie z SIWZ.
- dla diet specjalnych 2 rodzaje surówek, mogą być również warzywa po obróbce termicznej,
- kolacje: pieczywa nie mniej niż 150g, masła nie mniej niż 25g, sery, wędliny, pasty itp. przeznaczone do pieczywa nie może być mniej niż 100 g, napój nie mniej niż 250ml
- dla diety cukrzycowej i pozostałych diet specjalnych podwieczorki nie powinny być identyczne,/ śniadanie inne niż podwieczorek. Posiłki te należy urozmaicać różnymi produktami i nie powinny powtarzać się w ciągu 14 kolejnych dni. Do obiadu wymagane są dwa rodzaje surówek.
- w jadłospisach śniadań i kolacji oprócz składników podstawowych muszą znajdować się dodatkowo warzywa lub owoce bądź ich przetwory. Nie mogą być to elementy dekoracyjne w postaci zielonej pietruszki, koperku, szczypiorku czy musztardy, ketchupu, lub chrzanu itp.
- Raz na siedem dni kolacja winna być gotowana na ,,gorąco”. Jej porcja nie może być mniejsza niż 350 g.
- W przypadku serwowania w jadłospisach jajek należy przyjąć jajko klasy L w ilości 2 szt. dla jednego pacjenta.
- W daniach typu gołąbki czy pierogi wielkość porcji powinna wynosić 400 g. każda.
- pieczywo żytnie, pszenne lub razowe zgodnie z zamówionymi dietami,
- do smarowania pieczywa należy dostarczać naturalne masło o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 82%.
- posiłki powinny być uzupełnione dodatkami, np. sól, cukier, musztarda, chrzan, ketchup, itp./dostarczane w codziennych porcjach odpowiednio do złożonych zamówień posiłków./ Uzupełnianie posiłków dodatkami będzie się odbywać na etapie porcjowania.
- Herbata /sypka, sucha/ winna być dostarczana w codziennych porcjach będzie sporządzana przez Zamawiającego na miejscu. Do każdej porcji napoju należy dostarczać nie mniej niż 10 g. cukru.
- w czasie świąt potrawy świąteczne wywodzące się z tradycyjnej kuchni polskiej.
3.1.14 Dobór składników pokarmowych do poszczególnych diet będzie dokonywany przez zatrudnioną u Wykonawcy dietetyczkę, o potwierdzonych kwalifikacjach,
3.1.15 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia listy alergenów występujących w składzie poszczególnych potraw tj. przedstawienia wykazu alergenów wraz z informacją, która potrawa zawiera lub może zawierać alergen,
3.1.16 Wykonawca zobowiązany jest do sprecyzowania i planowania dodatków wysokobiałkowych do pieczywa tj. do śniadań i kolacji w każdym dniu do wszystkich diet,
- planowania dodatków warzywno-owocowych (z uwzględnieniem sezonowości warzyw i owoców) do posiłków z szczególnym uwzględnieniem sezonowości w planowanych jadłospisach
3.1.17 Zamawiający wymaga od Wykonawca by uwzględnił w menu surówki do drugiego dania dodatek warzywny dla chorych na cukrzycę do śniadania i obiadu,
3.1.18 Napoje do posiłków – kawa, herbata, kompot – mają być słodzone (oprócz napojów dla diety cukrzycowej),
3.1.19 Zamawiający wymaga od Wykonawcy by w okresie Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy przygotował posiłki o charakterze świątecznym z uwzględnieniem tradycyjnych potraw,
3.1.20 Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli i oceny jakości usług, w szczególności w zakresie przestrzegania przepisów norm i zasad sanitarno – epidemiologicznych przy
przygotowaniu i dostarczeniu posiłków, myciu i dezynfekcji naczyń kuchennych oraz
przestrzegania diet, normatywnych wartości energetycznych, wartości odżywczych i smakowych oraz sezonowości posiłków, przestrzegania harmonogramu wydawania posiłków oraz obowiązków dotyczących jadłospisów. Zgłaszane reklamacje podlegają raportowaniu, a w przypadku rażących uchybień mogą skutkować nałożeniem kar umownych lub odstąpieniem od umowy,
3.1.21 Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego jednej porcji każdego posiłku do pobierania prób pokarmowych,
3.1.22 Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu na jego żądanie: Książki kontroli sanitarnej środka transportu, rejestracji mycia i dezynfekcji termosów, protokołów z każdorazowej kontroli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, wyników badań wody,
3.1.23 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków z produktów świeżych,
3.1.24 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do używania do produkcji posiłków produktów posiadających aktualne terminy ważności,
3.1.25 Zamawianie posiłków (z uwzględnieniem rodzajów diet i ilości pacjentów) odbywać się będzie codziennie na podstawie pisemnych zleceń składanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego za pomocą faksu lub e-maila w których podana będzie liczba pacjentów i rodzaj diety,
3.1.26 Zamówienia składane będą Wykonawcy do godziny 11.00 dnia poprzedniego w stosunku do dnia, w którym posiłki mają być dostarczone, w piątki (zamówienie na sobotę, niedzielę i poniedziałek). Strony dopuszczają możliwość wnoszenia korekt do zleceń ilościowych, do godziny 09:00 (korekty dotyczą obiadów i kolacji),
3.1.27 Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego w zakresie wykonywania usługi,
3.1.28 Wykonawca we własnym zakresie zapewnia transport, rozładunek oraz odbiór termosów/opakowań do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego, a będących jednostkami Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie tj.:
a) Szpital Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów, Piętro I Oddział Rehabilitacji (podkuchenka) oraz Pietro II Oddział Wewnętrzny (podkuchenka)
b) ZPO Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 18, Piętro I (podkuchenka)
c) Szpital Brzeg Dolny, Al. Jerozolimskie 26, 56-120 Brzeg Dolny, Piętro I Odział Chirurgiczny (podkuchenka) i Pietro II Oddział Ginekologiczno- Położniczy (podkuchenka)
z pełnym zachowaniem zasad higieny, zgodnie z procedurą HACCP,
3.1.29 Zamawiający wymaga od Wykonawcy by realizacja przedmiotu zamówienia odbywała się w systemie ciągłym, obejmując pracę w soboty, niedziele oraz dni świąteczne, wymagane jest przestrzeganie określonych w umowie godzin dostarczanych posiłków,
3.1.30 W wypadku wystąpienia u Wykonawcy jakichkolwiek awarii lub zdarzeń losowych Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw zgodnie z umową. W takim przypadku Wykonawca, najpóźniej na 2/3 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia, sporządzi i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji procedurę postępowania w sytuacjach awaryjnych na wypadek niedostarczenia posiłków do wskazanych w Umowie miejsc dostawy.
3.1.31 Posiłki dostarczane będą na oddziały w następujących godzinach:
a) śniadanie - do godz. 7.30 – 7:45
b) obiad i kolacja - do godz. 12.30 – 12:45
3.1.32 Posiłki dla pacjentów przywożone będą przez Wykonawcę transportem do tego przystosowanym zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi, w termosach lub innych zamykanych i czystych opakowaniach zapewniających właściwą ochronę i
odpowiednią temperaturę w trakcie całej drogi od Kuchni Wykonawcy do miejsca
dostarczenia posiłków z gwarancją zachowania pełnych procedur systemu HACCP.
Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 3 stycznia 2017 r. o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 149 z późn. zm.). Opakowania zbiorcze – termosy
muszą posiadać certyfikaty, atesty bądź deklaracje zgodności z obowiązującymi
przepisami,
3.1.33 Odbiór, mycie i dezynfekcja termosów należeć będą do Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy do komisyjnego kontrolowania stanu higienicznego termosów bądź tez opakowań.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

01.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się